VÅRA VILLKOR OCH POLICYS

På den här sidan har vi samlat våra villkor och övergripande förutsättningar för att vårt samarbete med våra kunder ska bli så bra som möjligt. Här hittar du information om bland annat våra köp- och beställningsvillkor, policys, GDPR, copyright och varför vi använder cookies på vår sida.

VÅRA VILLKOR OCH POLICYS

På den här sidan har vi samlat våra villkor och övergripande förutsättningar för att vårt samarbete med våra kunder ska bli så bra som möjligt. Här hittar du information om bland annat våra köp- och beställningsvillkor, policys, GDPR, copyright och varför vi använder cookies på vår sida.

Vi vill att det ska vara enkelt och tryggt att handla av oss.

Företagsinformation

Adress: Energihem i Sverige AB, Tegelvägen 3B, 853 50 Sundsvall
Telefon: 0771-246 246
E-post: info@energihem.com
Organisationsnummer: 559006-8861

Köp

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Energihem i Sverige AB/Wasa Länsförsäkringar Bank. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Uppskattad produktion

Angivna uppgifter i den offert du får i webbshopen gällande priser, summor, årlig produktion, besparing och återbetalningstid ska betraktas som uppskattningar baserade på givna uppgifter. Variationer från år till år kom¬mer att förekomma samt ändringar avhängigt måttangivelser.

Priser

Priserna som anges är alltid inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Detta ingår vid fönsterbyte.

 • Produkter och material enligt Prisuträkning eller Orderbekräftelse.
 • Produktionsmätning av mättekniker där material och fönster måttbeställs exakt.
 • Frakt av fönster och allt övrigt material till leveransadress.
 • Etablering och resor inför och under montering.
 • Skydd av golv under varje enhet där arbete utförs.
 • Urtag/demontering av gamla enheter. (Arbetet sker i regel inifrån)
 • Insättning av nya enheter. (Arbetet sker i regel inifrån)
 • Isolering runt varje enhet med skum eller drev.
 • Invändig inklädnad av enheter med foder och smyg samt fönsterbänk om det avtalats.
 • Utvändig inklädnad av enheter med foder och smyg om det avtalats.
 • Grovstädning.
 • Bortforsling av byggavfall om så avtalats.
 • Slutbesiktning av montering tillsammans med montör.
 

Detta ingår i nyckelfärdig solcellsanläggning standard:

 • Komplett material och projektering av anläggning
 • Leverans av material samt montage av solpaneler av egenutbildad personal
 • Elinstallation utav behöriga elektriker
 • För- och efteranmälan hos nätägare samt eventuell bygglovshandledning
 • Övervakningstjänst för att följa produktionen via mobil eller dator
 

Förutsättningar/reservationer

Montage sker alltid om möjligt i det gamla hålet i väggen om inte projektering anger annat. Utmärkning av elkablar, vattenrör, avloppsrör och liknande ordnas av beställaren för att undvika följdskador vid montering. Om det under montering visar sig att väggen är skadad eller att det inte fungerar att montera ny enhet på grund av väggens beskaffenhet så tillkommer kostnader för extra arbete och material om inte annat avtalats.

OBS! Urtag och montering kan tyvärr trots försiktighet medföra påverkan eller skada på ytskikt, fasad, golv, tak, lister och möblering. Reparation av sådana skador omfattas inte av garantin om inget annat anges.

Det åligger på fastighetsägaren att se till att det finns:
• 1,5 meter fritt arbetsutrymme framför varje enhet.
• Framkomlig väg för transporter till och inom fastighet.
• Arbetsplats där sågning av material kan ske.
• Material som kan förstöras av väder och vind tas inomhus inför montering.

Frakt och leverans

Alla beställningar skickas med DHL, Schenker eller Posten. Leveranser sker endast inom Sverige. Din leverans går till den hemadress du angivit. Leveranser sker fram till tomtgräns. Nästan allt kan stå utomhus precis som det kommer, kartonger med tillbehör ska föras in under tak.
Leveranserna aviseras inte i förväg. Men du kommer att bli kontaktad av Energihem via SMS vid varje påbörjad leverans.
Varorna som går att handla tillverkas efter beställning. Efter du lagt din beställning i shoppen kommer en mättekniker, inom några, dagar ut till dig och gör en produktionsmätning för att stämma de mått du angett. Produktion av dina produkter med exakta mått startas. Dina varor levereras sedan hemma på gården. Vi kommer under hela processen att hålla god kontakt med dig kring de olika stadierna. Leveranstid är normalt 4-6 veckor för material. Ingen part är ersättningsskyldig vid förseningar om inte sådant avtalats.

Betalning

Genom att bekräfta en order medges betalningsansvar för orderns innehåll. Fraktkostnaden är inräknad. Fraktkostnaden är vid fullbordad leverans förbrukad och därmed inte återbetalningsbar vid en eventuell returnering.
Betalning sker enligt avtal. Du kan välja bland flera betalsätt. Vid utebliven betalning äger Energihem rätt att debitera ränta jämlikt räntelagen samt påminnelseavgift med 60 kr. Finansieringsavtalet startas upp i samband med att tjänsten pågår.

 • Våra finansieringsalternativ för fönster:
 • Länsförsäkringarbank/Wasa Kredit
 • Kontant betalning efter 3 eller 6 månader
 • Delbetalning.
 • Värmekonto: 4,95 % ränta, 144 månader, 45 kr aviavgift, uppläggningskostnad 495 kr.
 • Faktura fönster: 10 dagar netto, 20 % faktureras vid beställning, 50 % faktureras vid materialleverans, 30 % faktureras vid utfört montage
 • Faktura solel: 10 dagar netto – 20 % faktureras vid beställning
  Nyckelfärdig solcellsanläggning – 50 % faktureras vid materialleverans
  21,8 kW – 30 % faktureras vid funktionstestad anläggning av elektriker
  Dröjsmålsränta: 14 %

OBS! Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och andra ändringar i angivna siffror ovan.

Ångerrätt

14 dagars ångerfrist gäller vid hemförsäljning av produkter enligt konsumentköplagen.

Energihem i Sverige AB tillämpar Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Är produkterna av den beskaffenhet att de snabbt förlorar i värde eller är måttbeställda gäller inte ångerfristen. Har besöket skett på kundens eget initiativ och uttryckliga begäran gäller inte heller ångerfristen. Om beställningen avser en tjänst regleras avtalet i konsumenttjänstlagen. Efter att tjänsten blivit godkänd av uppdragsgivare att startas upp och att material därmed får gå till produktion gäller inte ångerfristen.

Efter beställd och godkänd produktionsmätning av fönster/solel/dörr/garageport/tak förloras således ångerrätten då tjänsten är påbörjad i och med att beställningen går till produktion med måttanpassat material för kundens specifika fastighet.

Garanti och Reklamation

Normalt 2 års garanti på arbete och material. Vi lämnar garanti på våra produkter, garantis längd och omfattning stå angiven under respektive produkt. Om du får problem med en vara ska du kontakta oss. Vi kan i många fall ge lösningsförslag på vanliga problem.

Nöjd kund

Vi håller vad som skriftligt avtalats. 

Prisgaranti och fastpris

Energihem ger dig fastpris. Prisgarantin ersätter mellanskillnaden på ett konkurrerande erbjudande med ett lägre pris än det som avtalats med Energihem. Kravet är att det är samma tjänster och produkter hos konkurrent samt att det finns tydlig dokumentation på erbjudandet från konkurrent. Skiljer sig produkt eller utförande av tjänsten faller rätten till ersättning från prisgarantin. Prisgarantin ska åberopas 14 dagar från beställningsdatum. Ärendet avgörs i Energihems garantikommitté. Energihem förbehåller sig rätten att avsäga sig beställningen.

Montagegaranti, 3 år

Energihem åtgärdar fel på montering som utförts av våra montörer utan några kostnader för dig som kund.

Garanti förutsättningar

För att garantiåtagandet ska uppfyllas ska du som konsument ha följt Energihems skötselanvisningar. Garantin gäller från det att tjänst eller material är tillfullo levererad. Energihem ersätter inte skada som uppkommit på grund av bristande underhåll eller skada orsakad av att produkten utsatts för onormal hantering eller yttre åverkan såsom att fastighet rört på sig etc. eller följdskador på annan egendom. Vidare gäller inte garantin efter åtgärd som inte föreslagits av Energihem. Om andra garantitider gäller finns det angivet på avtalet.

Garantin omfattar inte:

 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.
 • Icke iögonfallande skador på ytskikt såsom golv, tapet, tak eller annan möblering.
 • Skador på sliten och bräcklig väggfasad eller takbeläggning om inte annat avtalats.
 • Detaljer av förbrukningskaraktär, såsom batterier, filter etc.
 • Material som naturligt ändrar form över tid till exempel när det torkar.
 • Imma som uppstår på fönstrens insida som beror på bristande ventilation i fastighet.
 • Is och imma som periodvis uppstår på utsidan på grund av god isoleringsförmåga av fönstret.
 • Skavanker kring ett fönstermontage som inte är iögonfallande på 2 meters avstånd med normal möblering.
 • Kalla områden kring fönster och smygar som beror på väggen och byggnadens beskaffenhet.
 • Att avkastningen för solel eller besparing med annan produkt inte blir enligt kalkyl.
 • Att effekten på luftvärmepump inte räcker till eller är svagare på grund av kyla eller värme.
 

Force Major

Har rätt att åberopas av Energihem vid t.ex. strejk, stora förändringar av yttre slag som inte kunnat förutses eller påverkas osv.

Övriga villkor

När Uppdragsavtalet utfärdas vid projektering är det mer specifikt än Köpeavtalet och beskriver de förutsättningar och produkter som slutligen gäller för uppdraget. Avtalshandlingarna kompletterar varandra vid tolkning av vad som avtalats. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de sinsemellan i följande ordning:

 1. “Uppdragsavtal och Produktionsmätning”
 2. “Köpeavtal och garanti”.

Skriftligt avtal gäller.

Konsumenttjänstlagen

Reglerar beställningar av Energihem där montage och inmätning ingår.

Regelverk och elbehörighet

Installationen följer Boverkets Byggregler gällande taksäkerhet. Eventuella hål tätas noga med
silikon/tjära/tätningsbricka vid eventuell takgenomföring. Elinstallationen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Energimyndighetens installationsguide för “Nätanslutna Solcellsanläggningar”. Samtliga produkter är CE-märkta och leveransvillkor enligt Konsumentköplagen.

Funktionstestad anläggning

Med “funktionstestad anläggning” avses att anläggningen har testats i drift och att färdig anmälan har skickats in till nätägaren för byte av elmätaren. Eventuell handläggningstid utav nätägaren för att komma ut och byta elmätaren kan Energihem ej påverka och påverkar således inte betalningsvillkoren. Leverans av internet ingår ej i anläggningen.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast om du har godkänt behandlingen av personuppgifterna. Du hittar vår Integritetspolicy på vår hemsida.
Vi sparar dina personuppgifter i samband med att du registrerar ditt köp eller din order. Men också för att kunna hålla våra garantier.

Användande av cookies

Cookies används på många webbplatser för att ge besökare den bästa upplevelsen samt tillgång till olika funktioner.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur man undviker cookies. Du kan läsa om våra på energihem.com/kontakt/vara_villkor_och_policys.

Vid besök på denna hemsida informeras du direkt om att sidan använder cookies och du har direkt möjlighet till att neka till att dessa lagras på datorn.
Vill du inte acceptera cookies generellt kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, lagersaldofel eller felaktig prissättning. Vi förbehåller oss rätten att makulera eller korrigera felaktiga ordrar. Detta görs i största möjliga mån i samråd med dig som kund.

Information om klagomål

Om du vill klaga på ditt köp ska du kontakta vår kundservice på info@energihem.com eller 0771-246 246.

Länkar till annan webbplats

Energihem i Sverige AB kan länka till andra webbplatser och andra webbplatser kan länka till Energihem i Sverige AB. Energihem i Sverige AB är inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

Ändring av köpvillkor

Energihem i Sverige AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i Köpvillkor när som helst. Ändringar gäller från det att du som har accepterat villkoren och alltid senast 30 dagar efter att Energihem i Sverige AB har informerat om förändringarna.

ctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Integritet och dataskydd är av yttersta vikt för oss. Vi vill vara transparenta och tydliga mot våra kunder, återförsäljare, medarbetare och andra kontakter i hur vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar dessa på ett så säkert sätt som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy (nedan benämnd ”Policy”) informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter rörande kunder och andra kontakter.

1. Personuppgiftsansvarig

Energihem i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra som vi erhåller eller som annars behandlas när vi bedriver vår verksamhet.

2. Ändamål med behandling samt den lagliga grunden

Vi behandlar personuppgifter för att utföra och administrera avtal och andra överenskommelser, detta för att tillvarata dina eller din arbetsgivare/uppdragsgivares intressen, för att administrera och sköta vår relation med dig och din arbetsgivare/uppdragsgivare (som t.ex. fakturering) och för marknadsföring och nyheter m.m. I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för vårt intresse att uppfylla ovan nämnda ändamål och att det intresset väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du inte håller med om detta kan du alltid invända mot behandlingen (se vidare nedan).

3. Kategorier av personuppgifter

Som leverantör av fönster kan vi erhålla, och samla in, många olika kategorier av personuppgifter. I regel behandlar vi personuppgifter som vi får från dig eller din arbetsgivare/uppdragsgivare, men vi kan även samla in sådan information från allmänna och/eller offentliga källor. Sådana allmänna och/eller offentliga källor kan vara din arbetsgivare/uppdragsgivares hemsida alternativt myndigheter.

I regel behandlar vi följande typer av personuppgifter:

 • Namn, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer etc.), arbetsgivare, titel m.m.
 • Information som du tillhandahåller oss vid möten och utbildningar samt i vår kommunikation
 • Personuppgifter som du, eller någon annan, tillhandahåller oss vid utförandet av vår verksamhet.

4. Överföring av personuppgifter samt kategorier av mottagare

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utom i de fall då

 1. det särskilt överenskommits mellan oss och dig,
 2. då det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
 3. om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
 4. för det fall vi anlitar utomstående leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, samarbetspartners och andra koncernbolag om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter och som ett led i en säker behandling.

5. Tredjelandsöverföring

Vi för inte ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter utanför EU/EES.

6.Varaktighet av behandling

Personuppgifterna sparas så länge uppgifterna behövs för de ändamål som beskrivs ovan. För att våra garantiåtagande ska gälla och kunna verkställas måste vi spara ändamålsenliga personuppgifter under längre tid. Finns det en lagstadgad tid under vilken vi måste spara uppgifterna (såsom t ex bokföringslagen) kommer vi även att spara uppgifter under sådan reglerad tid.

7. Registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter om dig som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att invända mot den behandling som sker samt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål (om så förekommer). Du har också rätt att under vissa förutsättningar få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. I tillämpliga fall har du, om tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

8. Cookies

En cookie är en liten textfil som vår server skickar till din webbläsare, och som sedan sparas på din enhet. Cookies används för att stödja funktionen av våra webbplatser. Genom att ändra inställningar för din webbläsare kan din webbläsare antingen blockera cookies eller be dig om tillåtelse innan en cookie placeras på din enhet. Om du inte tillåter att några av våra cookies lagras kan du uppleva fördröjningar eller problem när du använder våra webbplatser.

9. Du har alltid rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med – eller har synpunkter på – hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

10. Uppdatering av policyn

Denna Policy har blivit upprättad och uppdaterad i februari 2020. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.energihem.com).

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 0771–246 246 eller info@energihem.com Personuppgiftsansvarig är Energihem i Sverige AB, org.nr 559006-8861, Tegelvägen 3B, 853 50 Sundsvall.

Vi använder så kallade cookies (kakor). Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera innehållet och öka säkerheten på webbplatsen. Accepterar du inte cookies i din webbläsare kommer flera av funktionerna att fungera mycket sämre eller inte alls.

Vad är cookies?

Cookies (eller kakor) är små textfiler som används för att lagra information på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Dessa cookies lagras på enheten när webbplatsen laddas i webbläsaren. De används för att ge besökarna tillgång till olika funktioner och  hjälper webbplatsen att fungera som den ska, gör den säkrare och ger användaren en bättre upplevelse. Cookies använd också för att vi ska kunna se hur webbplatsen fungerar och vad som behöver förbättras.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Som de flesta onlinetjänster använder vår webbplats cookies från förstapart- och tredjepartscookies för ett antal syften. Cookies från första parten är oftast nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt och de samlar inte in någon av dina personliga identifierbara uppgifter.

De tredjepartscookies som används på våra webbplats används främst för att förstå hur webbplatsen presterar, hur du interagerar med vår webbplats, håller våra tjänster säkra, tillhandahåller eventuella annonser som är relevanta för dig och allt som allt ger dig en bättre och förbättrad användarupplevelse och hjälpa till att påskynda dina framtida interaktioner med vår webbplats.

Vi använder cookies för att lagra information om antalet besökare på webbplatsen, antalet unika besökare, vilka sidor på webbplatsen har besökts, källan till besöket etc. Dessa data hjälper oss att förstå och analysera hur bra webbplatsen fungerar och var vi behöver göra förbättringar. 

Cookies och funktionalitet

Vissa cookies är viktiga för att du ska kunna uppleva hela webbplatsens funktionalitet. De tillåter oss att hålla användarsessioner och förhindra säkerhetshot. De samlar inte in eller lagrar någon personlig information. Exempelvis; med dessa cookies kan du logga in på ditt konto och lägga till produkter i din korg och kassan säkert.

Här finns också cookies som hjälper vissa icke-väsentliga funktioner på vår webbplats. Dessa funktioner inkluderar inbäddning av innehåll som videor eller delning av innehåll på webbplatsen på sociala medieplattformar. 

Cookies hjälper oss också att lagra dina inställningar och surfpreferenser så som språkpreferenser så att du får en bättre och effektiv upplevelse vid framtida besök på webbplatsen.

Om du bestämmer dig för att ändra dina inställningar senare när du surfat runt på vår webbplats en stund, kan du klicka på länken nedan. Detta visar då meddelandet om samtycke igen så att du kan ändra dina preferenser eller dra tillbaka ditt samtycke helt. Utöver detta ger olika webbläsare olika metoder för att blockera och ta bort cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera / ta bort cookies. Om du vill veta mer om hur du hanterar och tar bort kakor besöker du  wikipedia.org eller www.allaboutcookies.org.

The below list details the cookies used in our website.

CookieBeskrivning
cookielawinfo-checkbox-necessaryNödvändig
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNödvändig
PHPSESSIDNödvändig
viewed_cookie_policyNödvändig

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Vi sparar dina kontaktuppgifter, namn, adress, e-mail och telefonnummer för att administrera din förfrågan och/eller din order, samt för att dina garantier ska gälla. Vi vill dock att du ska veta att du närsomhelst kan kontakta oss om du vill ha dina personuppgifter raderade från våra databaser.

Denna webbplats ägs av Energihem. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder och programvara som publiceras tillhör Energihem och/eller våra samarbetspartners om inget annat anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, inte heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan Energihems skriftliga godkännande.

”Framing” eller användande av någon annan metod för att inkorporera webbplatsen, dess webbsidor, eller delar av dessa med någon annan webbplats är inte tillåtet.