Vanliga frågor

Ibland kan frågorna vara många, ibland behöver man bara ett snabbt svar. Några av de vanligaste frågorna vi får har vi samlat på den här sidan. Hittar du inte svaret så tveka inte att höra av dig till vår kundservice.

VANLIGA FRÅGOR

Ibland kan frågorna vara många, ibland behöver man bara ett snabbt svar. Några av de vanligaste frågorna vi får har vi samlat på den här sidan. Hittar du inte svaret så tveka inte att höra av dig till vår kundservice.

FRÅGOR OCH SVAR

Fönsterbyte

Om du får kondens på utsidan av ditt fönster är det faktiskt ett gott tecken. Det visar att fönstret är välisolerat och energisnålt. Kondens bildas nämligen när glasets yta är kallare än den omgivande luften. Det inträffar under klara nätter, främst under augusti till november. Då är värmeutstrålningen från fönstret mot himlen stor, vilket beror på himlavalvets låga temperatur. Man kan se samma fenomen på bilrutor som kan frysa på under klara nätter trots att det är någon plusgrad. Kondensen försvinner i morgonsolen och är inte skadlig för fönstret.

Imma på insidan av fönstret är däremot inte bra, då fönstrets insida inte är designad för att klara väta på samma sätt som fönstrets utsida.
Om det uppstår imma på insidan vid enstaka tillfällen när det är omkring -15 grader eller kallare behöver du inte vara så orolig. Men om det blir kondens även vid varmare temperaturer behöver du vidta åtgärder som motverkar imman. Invändig imma avhjälps i första hand genom att du ökar värmen och ventilationen i huset. Invändig imma betyder nämligen inte att det är något fel på fönstret. Om orsaken till imman inte är att det är för låg värme eller för dålig ventilation kan det vara fönstrets placering i fasaden som gör att det blir imma. Det är nämligen så att ju längre ut i fasaden som fönstret sitter desto mer kyls det av uteluften. Då blir det svårare för inneluften att värma upp glaset, i synnerhet om det är djupa fönstersmygar på insidan.

Det finns det flera enkla sätt att gå tillväga för att få en offert av oss. Genom att:

  1. klicka på den gröna knappen högst upp till höger i huvudmenyn “Boka ett kostnadsfritt hembesök” och sedan fylla i dina kontaktuppgifter.
  2. fylla i kontaktformuläret som du hittar längst ner på den här sidan.
  3. gå in i vår webbshop och gör en beställning.
  4. ring oss på 0771-246 246 eller mejla vår kundservice.

Valet är ditt.
Vi hörs!

Priset på våra fönster och fönsterdörrar avgörs bland annat av fönstrets storlek och ditt val av tillbehör. Gå gärna in i vår webbshop och prova dig fram med några alternativ. Hittar du inte det du söker får du gärna kontakta oss på 0771-246 246.

Våra fönster är måttanpassade efter de unika måtten i just ditt hus. Vi har en mättekniker som kommer ut till dig och tar måtten. Samtidigt bestämmer ni utseendet på dina nya fönster. Du får designa dem med färg, form, storlek, spröjs, post, glas, höger- eller vänsterhängt osv. Det finns något för alla.

Det är svårt att svara på här. Det beror på många faktorer, t.ex. storlek på hus och antal fönster som du byter ut osv. Men vill du veta mer exakt kan du få prata med en av våra säljare som kan komma och räkna på det. Kostnadsfritt så klart. Och inget köptvång.

Du träffar oss, där vi i några enkla steg leder dig till en energismartare bostad; Hembesök, behovsanalys, mätning, affär, projektering, leverans, montering och slutbesiktning.

Ett normalt fönsterbyte tar mellan 2-3 dagar. Från beställning till färdigt resultat bör du generellt räkna med cirka 2 månader.

Läs mer om hur ett fönsterbyte går till.

Ett vanligt fönstermontage på 10 fönster tar 2-3 dagar. Vi erbjuder även montage på 1 dag.  

För att dina fönsterbleck ska ha det rätta måttet efter just ditt fönster och byggnationen runt det, behöver detta måttanpassas efter att fönstret är på plats. När dina fönster är installerade så mäts blecken in och beställs.

Du kontaktar vår kundservice på 0771-246 246 eller mejla oss. så hjälper vi dig på bästa sätt.
Absolut! Du kan ringa oss på 0771-246 246 eller mejla vår kundservice.
Det går bra. Du kan ringa oss på 0771-246 246 eller mejla vår kundservice.
Det går jättebra. Antingen kan din arbetsledare och mättekniker hjälpa dig med detta. Eller så är du välkommen att kontakta Kundservice på 0771-246 246 eller kundservice@energihem.com, så hjälper vi dig.

Fönstrets U-värde anger hur väl isolerat fönstret är och hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur.

Ett lågt U-värde betyder att fönstret är bättre isolerat än om ett det har ett högt U-värde. Ett lågt U-värde är med andra ord bra om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat.

Du når dem via det 018-nummer som du får av dem när de ringde och bokade ditt montage. Hittar du det inte kan du ringa in till oss på Kundservice, 0771-246 246, så förmedlar vi kontakten och/eller telefonnumret.

Det är faktiskt bra. Etiketten är en QR-kod som också är fönstrets identitetshandling och den ska inte tas bort. Låt den sitta kvar.

Den heter NCS s 0502-Y och har glansvärde 30.

Solelinstallation

Skattereduktionen är 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och ersätter de tidigare stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen gäller på installationer som utförs och betalas från den 1 januari 2021. 

Regeringens pressmeddelande kan du se här.
Du kan också läsa mer på Skatteverkets sida för Grön teknik.

Du träffar oss, där vi i några enkla steg leder dig till en energismartare bostad; Hembesök, behovsanalys, mätning, affär, projektering, leverans, montering och slutbesiktning.

Själva installationen tar normalt bara 1-3 dagar på en villa. Från beställning till färdigt resultat bör du generellt räkna med cirka 2 månader. (Elmätarbyte tar olika lång tid beroende på nätägarens handläggningstid och det varierar på olika orter.)

Läs mer om hur en solcellsinstallation går till.

Nej, den 1 augusti 2018 slopades bygglovskravet på solpaneler.

Ja, det finns olika typer av solceller:

  • Kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år
  • Tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Solpaneler läggs vanligtvis ovanpå ditt befintliga tak. Integrerade solpaneler  läggs i samma nivå som din takbeklädnad, och ersätter den helt eller delvis.

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Snön glider lättare av solcellerna än på ett vanligt tak, eftersom ovansidan är av glas. Snön smälter också fortare tack vare solcellernas mörka färg. Vi har koll på snöbelastningen för ditt område och bygger solceller som tål svenskt väder. Därför behöver du inte skotta bort snön.

Detta beror på många olika saker men bla. hur stort taket är och vilken huvudsäkring du har.

Verkningsgrad beskriver hur stor del av den solenergi som solcellerna utsätts för som kan omvandlas till användbar el. Verkningsgrad brukar oftast uttryckas i procent.

Det beror helt på vilken anläggning du har. Men ett riktmärke att gå efter kan vara:
16 amp= Max 11 800 W
20 amp= Max 14 800 W
25 amp= Max 17 000 W
30 amp= Max 21 800 W

Vi på Energihem sköter all kontakt med nätägaren, åt dig, via vår elektriker.

Bytet av elmätare sker vanligtvis efter färdigt montage, installationen är gjord och din anläggning driftsatt.

Rätt till skattereduktion har du som:

  • Framställer förnybar el i en och samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Det vill säga inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten.
  • Har anmält till sitt elnätsföretag att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.
  • Möjligheten till skattereduktion ges till privatpersoner och företag. Företag får däremot endast skattereduktion om skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse.

Det går att ansöka om ROT-avdrag i efterhand. Men det motsvarar förstås inte beloppet som solcellsstödet.

Många är drabbade av Regeringens beslut och faller mellan stolarna. Problematiken är välkänd och beskrivs även i denna artikel från Villaägarna: https://www.villaagarna.se/debatt/energi2/nu-gar-han-miste-om-stodet-till-solceller/

 Det får den som står på elnätsavtalet. Du kan läsa mer om detta på skatteverket.se

De olika fastigheterna styrs per mätare/anläggnings-id, så du kan sälja från båda. Du kan även få skattereduktion på båda, dock  max 18 000 kr/år. Läs mer om detta på skatteverket.se

Ansökningsstopp från och med den 7 juli 2020 

Den 11 juni tog regeringen ett beslut om att stoppa ansökningstiden för solcellsstödet. I samband med detta beslutade man även att förlänga datumet för färdigställande till den 30 juni 2021. Förlängningen är en konsekvens av Covid-19-pandemin som kan innebära att en del installationer inte hinner färdigställas innan årsskiftet, vilket är ett krav för att få solcellsstöd. Har du skickat in en ansökan om solcellsstöd före den 7 juli i år, så har du med andra ord fram till nästa sommar på dig att färdigställa installationen.  Läs mer  

Tänk på att du inte är garanterad något stöd innan din ansökan har blivit beviljad och samtliga villkor om statligt stöd till solceller är uppfyllda. Det måste också finnas pengar i potten tillgängliga för att Länsstyrelsen ska kunna bevilja din ansökan. Energimyndigheten fördelar ut pengar till Länsstyrelserna ungefär varannan till var tredje månad.

Du kan också överväga alternativet att använda ditt ROT-avdrag. Det är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, den brukar ligga på cirka 9 procent av den totala kostnaden.

Du kan få ROT-avdrag för installation av solceller så länge du inte har fått statligt investeringsstöd. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och ROT-avdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att ROT-avdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

Det är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar el. Som solelsproducent kan du ansöka om elcertifikat för din produktion, för varje 1000 kWh förnybar el som rapporteras från din anläggning erhåller du ett elcertifikat.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndigheten.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad.

Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndigheten

När ett formulär för elcertifikat* och ursprungsgarantier** är inskickat och administrerat av Energimyndigheten kommer Energimyndigheten att starta upp ett så kallat Cesar-konto där du samlar dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Du kan sedan sälja dessa till ditt elbolag, priset på certifikaten samt garantierna variera, ta kontakt med ditt elbolag för mer information.

Registrering för elcertifikat och ursprungsgarantier görs via ett formulär på Energimyndighetens hemsida.

*  Läs mer om elcertifikat i frågan ovan.

** Läs mer om ursprungsgarantier i frågan ovan.

Här kan vi inte rekommendera någon specifik utan en allmän hänvisning är att du själv kan se över prisskillnaderna på t.ex.:

VILL DU BLI KONTAKTAD?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi så snart ditt ärende tilldelats en av våra handläggare.