TILLVAL SOLCELLER

Optimerare

Optimerare är väl lämpade om man har ett tak där solpaneler sitter i flera (än två) olika lutningar och väderstreck, alternativt om vissa av panelerna är utsatta för skugga relativt ofta.

Hur avgör du om optimerare är intressant för just din solcellsanläggning?
  • Välj optimerare om du värdesätter att kunna övervaka produktionen i varje panel och vill få ut någon eller några procent extra elproduktion under anläggningens livslängd.
  • Välj vanlig strängväxelriktare (utan optimerare) om du vill ha ett mindre komplext system till en så låg investeringskostnad som möjligt.
  • De flesta vanliga strängväxelriktare för villasystem är anpassade för att maximera elproduktionen på två ytor med olika väderstreck eller lutning.
För- och nackdelar med optimerare

Valet gällande optimerare är mestadels en smaksak. Det finns däremot situationer där det är mer fördelaktigt att ha optimering.

Fördelar

+ Anläggningen blir mindre skuggkänslig då elproduktionen från varje panel maximeras.

+ Med optimerare kan man blanda paneler i flera olika lutningar och väderstreck, vilket underlättar om man har ett tak med flera takytor.

+ Anläggningen blir mindre känslig för att paneler är något olika jämfört med vad som specificeras i produktbladet eller degraderas olika snabbt.

+ Det går att blanda solpaneler med olika effekttal i samma sträng.

+ Med optimerare kan man övervaka produktionen från varje enskild panel (till skillnad från per sträng med strängväxelriktare). Om en panel går sönder får man alltså snabbt reda på vilken panel det rör sig om.

Nackdelar

– Det tillkommer en kostnad för optimerarna.

– En lösning med optimerare, jämfört med en strängväxelriktare, innebär fler elektroniska komponenter och därmed mer potentiellt underhåll.

Förklaring kring solcellsanläggning (utan optimerare)

I en normal solcellsanläggning seriekopplas flertalet solpaneler i strängar, vilket innebär det att samma mängd ström måste gå igenom samtliga paneler. Panelerna i en sträng blir alltså beroende av varandra; om strömmen hindras vid en panel, t.ex. på grund av skugga, så kan det leda till att alla paneler i strängen påverkas och att produktionen i samtliga paneler går ner.

Vanligtvis är dock en solcellsanläggning inte så skuggkänslig då en hel sträng solpaneler inte behöver påverkas bara för att en solpanel är skuggad. Eftersom en solpanel har bypassdioder som ska leda strömmen förbi skuggade/täckta delar (dvs. strömmen “hoppar över” skuggade delar av panelen). Då förloras bara en del av produktionen i den utsatta panelen, medan produktionen i de övriga panelerna i strängen förblir opåverkad.

Bypassdioder bidrar till att minska skuggkänslighet men är inte helt tillförlitliga till att maximera produktionen. De är avsedda att skydda paneler från att gå sönder pga. värmeutveckling som kan uppstå vid delar av en panel som skuggas. Därmed aktiveras de inte alltid när en eller flera paneler är utsatt för svag eller delvis skugga.

Energilagring med batteri

Maximera din användning av solel. Batteriet laddas upp med överskottsproduktionen och matar ut denna när det finns ett underskott, ­vilket reducerar andelen köpt el från nätet.

Laddbox

Addera hög funktion och driftsäkerhet. Det är enkelt att byta ut din motorvärmare! Våra laddboxar är framtidssäkrade och förberedda för lastbalansering. Du får en kraftfull laddare som passar de flesta bilarna på marknaden.