Solceller

Vi hjälper dig att ta fram en lösning utifrån dina förutsättningar med hänsyn till ditt tak, val av solpaneler, växelriktare, montagesystem och full installation. Tryggt och smidigt – då vi hjälper alla våra kunder genom hela processen oavsett var i landet du bor.

Solceller

Vi hjälper dig att ta fram en lösning utifrån dina förutsättningar med hänsyn till ditt tak, val av solpaneler, växelriktare, montagesystem och full installation. Tryggt och smidigt.

Låt solen betala dina räkningar

Investera i solceller så bidrar du till minskad klimatpåverkan. Samtidigt får du en lägre driftkostnad på köpet. Med Energihem får du solpaneler monterade och allt klart inklusive de produkter, tjänster och garantier du behöver till fast pris. Besök gärna vår solcellskalkylator och beräkna på vad ditt tak kan ge med vår populäraste solpanel Elit Top!

Solcell - Elit Top

Verkningsgraden är ca 20 % på vår mest effektiva panel.

Watt: 350-360 
Storlek: 1756 x 1039 mm
Färg: Svart

Elit Top solpanel med Optimering - Betongtak

Solcell Elit

Verkningsgraden är ca 19 % på denna populära panel.

Watt: 320-325 
Storlek: 1684 x 1002 mm
Färg: Svart

Sol-batteri

Tillval

Maximera din anläggning med laddbox, batteri och optimerare. Bli självförsörjande till stor del och larmad vid fel exempelvis.

Vanliga frågor

Ibland kan frågorna vara många, ibland behöver man bara ett snabbt svar. Några av de vanligaste frågorna solceller som vi får har vi samlat på den här sidan. Hittar du inte svaret så tveka inte att höra av dig till vår kundservice.

Skattereduktionen är 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och ersätter de tidigare stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen gäller på installationer som utförs och betalas från den 1 januari 2021. 

Regeringens pressmeddelande kan du se här.
Du kan också läsa mer på Skatteverkets sida för Grön teknik.

Du träffar oss, där vi i några enkla steg leder dig till en energismartare bostad; Hembesök, behovsanalys, mätning, affär, projektering, leverans, montering och slutbesiktning.

Själva installationen tar normalt bara 1-3 dagar på en villa. Från beställning till färdigt resultat bör du generellt räkna med cirka 2 månader. (Elmätarbyte tar olika lång tid beroende på nätägarens handläggningstid och det varierar på olika orter.)

Läs mer om hur en solcellsinstallation går till.

Nej, den 1 augusti 2018 slopades bygglovskravet på solpaneler.

Ja, det finns olika typer av solceller:

  • Kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år
  • Tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Solpaneler läggs vanligtvis ovanpå ditt befintliga tak. Integrerade solpaneler  läggs i samma nivå som din takbeklädnad, och ersätter den helt eller delvis.

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Snön glider lättare av solcellerna än på ett vanligt tak, eftersom ovansidan är av glas. Snön smälter också fortare tack vare solcellernas mörka färg. Vi har koll på snöbelastningen för ditt område och bygger solceller som tål svenskt väder. Därför behöver du inte skotta bort snön.

Detta beror på många olika saker men bla. hur stort taket är och vilken huvudsäkring du har.

Verkningsgrad på solceller beskriver hur stor del av den solenergi som solcellerna utsätts för som kan omvandlas till användbar el. Verkningsgrad brukar oftast uttryckas i procent.

Det beror helt på vilken anläggning du har. Men ett riktmärke att gå efter kan vara:
16 amp= Max 11 800 W
20 amp= Max 14 800 W
25 amp= Max 17 000 W
30 amp= Max 21 800 W

Vi på Energihem sköter all kontakt med nätägaren, åt dig, via vår elektriker.

Bytet av elmätare sker vanligtvis efter färdigt montage, installationen är gjord och din anläggning driftsatt.

Rätt till skattereduktion solceller har du som:

  • Framställer förnybar el i en och samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Det vill säga inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten.
  • Har anmält till sitt elnätsföretag att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.
  • Möjligheten till skattereduktion ges till privatpersoner och företag. Företag får däremot endast skattereduktion om skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse.

Det går att ansöka om ROT-avdrag i efterhand. Men det motsvarar förstås inte beloppet som solcellsstödet.

Många är drabbade av Regeringens beslut och faller mellan stolarna. Problematiken är välkänd och beskrivs även i denna artikel från Villaägarna: https://www.villaagarna.se/debatt/energi2/nu-gar-han-miste-om-stodet-till-solceller/

 Det får den som står på elnätsavtalet. Du kan läsa mer om detta på skatteverket.se

De olika fastigheterna styrs per mätare/anläggnings-id, så du kan sälja från båda. Du kan även få skattereduktion på båda, dock  max 18 000 kr/år. Läs mer om detta på skatteverket.se

Ansökningsstopp från och med den 7 juli 2020 

Den 11 juni tog regeringen ett beslut om att stoppa ansökningstiden för solcellsstödet. I samband med detta beslutade man även att förlänga datumet för färdigställande till den 30 juni 2021. Förlängningen är en konsekvens av Covid-19-pandemin som kan innebära att en del installationer inte hinner färdigställas innan årsskiftet, vilket är ett krav för att få solcellsstöd. Har du skickat in en ansökan om solcellsstöd före den 7 juli i år, så har du med andra ord fram till nästa sommar på dig att färdigställa installationen.  Läs mer  

Tänk på att du inte är garanterad något stöd innan din ansökan har blivit beviljad och samtliga villkor om statligt stöd till solceller är uppfyllda. Det måste också finnas pengar i potten tillgängliga för att Länsstyrelsen ska kunna bevilja din ansökan. Energimyndigheten fördelar ut pengar till Länsstyrelserna ungefär varannan till var tredje månad.

Du kan också överväga alternativet att använda ditt ROT-avdrag. Det är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, den brukar ligga på cirka 9 procent av den totala kostnaden.

Du kan få ROT-avdrag för installation av solceller så länge du inte har fått statligt investeringsstöd. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och ROT-avdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att ROT-avdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar el. Som solelsproducent kan du ansöka om elcertifikat för din produktion, för varje 1000 kWh förnybar el som rapporteras från din anläggning erhåller du ett elcertifikat.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndigheten.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad.

Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndigheten

När ett formulär för elcertifikat* och ursprungsgarantier** är inskickat och administrerat av Energimyndigheten kommer Energimyndigheten att starta upp ett så kallat Cesar-konto där du samlar dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Du kan sedan sälja dessa till ditt elbolag, priset på certifikaten samt garantierna variera, ta kontakt med ditt elbolag för mer information.

Registrering för elcertifikat och ursprungsgarantier görs via ett formulär på Energimyndighetens hemsida.

*  Läs mer om elcertifikat i frågan ovan.

** Läs mer om ursprungsgarantier i frågan ovan.

Här kan vi inte rekommendera någon specifik utan en allmän hänvisning är att du själv kan se över prisskillnaderna på t.ex.:

  • Elkollen
  • Elskling.se
  • el.se/elbolag

Producera din egen solenergi

Vi kan hjälpa dig oavsett vart i Sverige du bor med att blir din egna självförsörjande elproducent.

Skaffa solceller:

Kalmar