Grönska

Ta hand om dina nya fönster

PVC-fönster är mycket lätta att underhålla och kräver inte ens målning till skillnad från träfönster. Regelbunden vård med lämpliga åtgärder och kontroller gör att materialet behåller sina egenskaper under många år.

Så rengörs PVC

Använd mjuk trasa och varmt vatten med diskmedel.

För att rengöra PVC-fönster kan du även använda antistatiskt rengörings medel. Eftersom PVC är ett material som elektrifierar och drar till sig damm. 

Svår smuts. Välj rätt tillbehör för rengöring. De bör anpassas till typ av smuts. Rester av torkad målar-färg efter fasad- eller väggmålning kan tas bort försiktigt med en plast-spatel, och svårt att ta bort ämnen (t.ex. Fats) – Med en trasa indränkt i rengöringsmedel. 

Rengör glasen på bästa vis

Om glasen är kraftigt nedsmutsade bör du tvätta fönstren i två steg. 

I första steget förtvättas fönstren med vatten med diskmedel och en mjuk tvättsvamp. Ta bort överflödigt vatten med en gummiskrapa. 

I det andra steget används glas-rengöringsspray för att ge glans åt fönstren. Det kan också göras för att påskynda torkningen och/eller begränsa mängden vattenånga på fönstren. Torka av glasfönstren med en mjuk trasa efter sprayning. 

Undvik tidningar när du tvättar och torkar fönster – de kan repa ytan! Använd alltid mjuka svampar och dukar (av t.ex. bomull eller mikro-fiber) för att rengöra PVC-fönster.

Underhåll och vårda

Underhåll av PVC-fönster bör genom föras minst en gång per år. 

Kontrollera noggrant tätningar, profiler och alla komponenter av metall. 

Tätning fungerar endast om den är hel. Påverkan av väder och tempera-turförändringar kan orsaka sprickor. För att förhindra sprickbildning, bör tätningar smörjas med t.ex. olivolja. 

Smörj externa hårdvaru-komponenter, gångjärn och skruvar. Detta minskar bruksslitage från öppning- och stängning. (Vissa till-verkare specificerar vilka delar som kräver smörjning i garantikortet.) 

Du bör också kontrollera så att fästen, dörrhandtag, gångjärn och liknande inte är lösa. Dessa dras åt vid behov.

Skada inte materialet

Användning av fel rengöringsmedel kan leda till att ytskiktet förstörs. Det orsakar bildande av mikro porer, som smuts kan samlas i. 

Undvik rengöringsmedel som innehåller slipmedel, lösningsmedel och syror (t.ex. rengöringspulver, klor eller aceton). De kan skada både materialets struktur och tätningar. 

Skrapa aldrig PVC-ytan, undvik all rengöring med skursvampar och stålull.

Kondens

Kondens på fönster kan uppkomma invändigt, mellan glasen och utvändigt. Det finns flera orsaker till kondens men i grunden handlar det om att hög luftfuktighet kommer i kontakt med en kall yta. Eftersom fysikens lagar styr finns det ingen universal lösning på detta – men den bästa medicinen är god ventilation och väl isolerade fönster. 

Invändig kondens kan skada fönstret. Gamla föns-ter får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Det beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset därför är kallare än luften i rummet. Kondens uppkommer bland annat när varm och fuktig inneluft träffar kallt glas. Andra orsaker kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller om gardi-ner hindrar luftcirkulationen, exempelvis från elementet som oftast finns under fönstret.

Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer 

 under lång tid, kan fönstret ta skada. Bästa åtgärden? Byt till välisolerade och energieffektiva fönster.

Kondens mellan glasen kräver ventilation

Om kondens uppstår på ett fönster med 2+1 kon-struktion, beror det på att varm inomhusluft läcker 

ut mellan bågarna och kondenserar på insidan av det yttre glaset. Energifönster är extra känsliga för detta eftersom ytterglaset är väldigt kallt. Lösningen är att justera ventilationen så att ett visst undertryck skapas i rummet och varm luft inte kan ”tryckas” ut. Eftersom värme stiger kan fönster på husets övre våning vara mer utsatta för detta.

Fönstren i sig ska vara rätt monterade så att inga glipor finns mellan båge och karm, och alla stängningspunk-ter i spanjoletten fungerar som de ska. Tänk på att en persienngenomföring släpper igenom lite varmluft om det är ett övertryck.

Om mellanglaskondens uppstår i isolerrutor, beror det på att fukt trängt in genom förseglingen. När punkte-rade rutor ska bytas ut bör de ersättas med mer energi-effektiva isolerrutor. Var noga med att hålla utvändiga ventilationsöppningar på karmbottenstycket fria från snö eller smuts, för att inte förhindra luftcirkulationen mellan ytter- och innerbågen.

Utvändig kondens – ett bevis på god isolering

stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir betydligt kallare än för ett mindre energieffektivt fönster. Det kan under vissa förutsättningar ge effekter under vår och höst när det är kallt och stjärnklart eftersom det yttre glaset då förlorar värme genom utstrålning mot natt-himlen. När yttemperaturen på det yttre glaset är lägre än uteluftens och även under luftens daggpunkt samt luftfuktigheten samtidigt är hög, bildas kondens på den kalla rutan. Skulle temperaturen på glasets yta sjunka under fryspunkten kan iskristaller bildas på rutan.

Utvändig kondens är inte skadlig utan bara ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Kondensen försvinner frampå morgontimmarna när temperaturen stiger och solen åter börjar värma.

Sveriges Tekniska forskningsinstitut (numera RISE) har gjort en undersökning av utvändig kondens på energi-effektiva fönster baserad på klimatdata för Stockholm. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer i perioden augusti – oktober men kan ibland även uppstå några enstaka timmar under våren.

Klicka på knappen nedan för att spara informationsbrevet: