Om Grön teknik

För att du ska få skattereduktion för betalda belopp under 2021 krävs det att den aktuella installationen av grön teknik är fullbetald.

Om Grön teknik

För att du ska få skattereduktion för betalda belopp under 2021 krävs det att den aktuella installationen av grön teknik är fullbetald.

Betala din slutfaktura till oss senast den 14 januari 2022 för att kunna söka 2021 års bidrag för Grön teknik

För att du ska få skattereduktion för betalda belopp under 2021 krävs det att den aktuella installationen av grön teknik är fullbetald. För att vi ska hinna ansöka om bidrag för Grön Teknik så måste er inbetalning vara oss tillhanda absolut senast den 14 januari 2022. Detta för att vi ska kunna garantera att ansökan lämnas i tid (senast 31 januari 2022) till Skatteverket.

Om vi inte kan ansöka om bidrag för Grön Teknik p.g.a. att slutbetalning inte skett innan den 31 januari år 2022, beviljas ingen skattereduktion för det belopp som betalats under 2021.  

I de fall Grön Teknik nekas så kommer motsvarande summa att faktureras dig som kund. Läs mer kring Skatteverkets regelverk kring Grön Teknik på skatteverket.se