Ett år som VD på Energihem

När min 80-åriga mamma, för snart två år sedan, ringde mig och berättade om sin plan att installera solceller på taket, var jag mycket skeptisk till hennes beslut och avrådde. Hon struntade dock i mitt råd med motiveringen – “det känns rätt”. Hon kände att hon fick chansen att minska de fotavtryck på klimatet som hon och hennes generation lämnat efter sig. Numera är även jag säker på att solceller är den enda riktigt hållbara energilösning som finns, och att den hör hemma på vartenda tak.

Mitt första år på Energihem har varit otroligt lärorikt. Jag verkligen haft förmånen att upptäcka och lära fantastiskt många nya saker. Och då inte bara solenergins fördelar och möjligheter, utan även skillnaden mellan marknadens s.k. kvalitetsprodukter och effektiva arbetssätt, också vikten och uppskattningen av en pålitlig och kompetent totalentreprenad. Jag har också fått lära mig att det är stor skillnaden mellan olika produkter, såsom att ett fönster inte bara är ett fönster. Och kan idag med stolthet och utan minsta tvekan säga att vi har de absolut bästa kvalitetsfönstren på marknaden!

Om man ser till tex. fordonseftermarknaden, där arbetet går ut på att minska skadan av sina produkter, jobbar vi med att faktiskt skapa en bättre framtid. På riktigt! Samhället är i snabb förändring och helt beroende av energi vilket även är grunden till hela vår välfärd. Det gäller för envar att ta ansvar över sin energiförsörjning och bidra till långsiktigt hållbara lösningar. Här går verkligen Energihem i bräschen vilket gör mig mycket stolt och tacksam.

Jag ska inte sticka under stolen med att det har varit stor utmaning att ta över ansvaret efter en superentreprenör som på kort tid startat och drivit fram denna häftiga tillväxtresa som företaget nu är mitt inne i. När Energihem var i sin uppstart var verksamheten väldigt slimmad och organiserad kring en eller ett par drivna och starka ledare, vilket var nödvändigt just då. Detta är dock ohållbart idag när vi växer så det knakar. Varje roll behöver en speciell kompetens! Arbetssättet vi nu implementerar är värderingsstyrt och självledande och bygger på delegerat ansvar och att var medarbetare växer med sina uppgifter. En effektiv organisation byggd på struktur och strategi inför framtiden är nyckeln till framgång.

På Energihem har vi verkligen förmågan att hitta och utveckla starka drivkrafter. Detta ger ett enormt driv och en unik utvecklingstakt i verksamheten. Utmaningen här är att få dessa starka krafter att jobba åt samma håll, mot samma mål, och tillsammans som det Dreamteam de faktiskt är! Det är mycket utmanande, och långt ifrån enkelt, att skapa och utveckla den organisationsstruktur som ska hålla för att växa 3,5 gånger på tre år. Detta kan utifrån sett kanske ses som ett omöjligt mål, men med den vilja och engagemang som finns inom vår organisation ser jag detta som absolut genomförbart.

Det är ynnest att få jobba med människor, att få medarbetare att växa med sina uppgifter och ett ökat ansvar. Det är nog egentligen den bästa egoboosten som går att få. Nyckeln för att nå (och även slå) vårt mål på 1 miljard 2023 är att fortsätta bygga dessa starka team. Och för att göra det är vårt varumärkesarbete och vår rekryteringsprocess oerhört avgörande. Vi får inte sluta jobba med att kontinuerlig utveckla hela företaget som en attraktiv arbetsplats som attraherar de kandidater vi efterfrågar för att växa och nå (läs: slå) våra mål.