ENERGIHEM I SVERIGE AB

Konkursboet har överlåtit Energihems huvudsakliga verksamhet inom solel och fönster till en extern investerare, genom det nystartade bolaget 
Nya Energihem Norden AB.

Nya Energihem kommer så snart som möjligt ta kontakt med alla berörda kunder som väntar på att få sin beställning slutförd.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS VID FRÅGOR
Mejla till kundservice@energihem.com