ROTAVDRAG
From 1 januari 2016 gäller följande:

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:

  • vara obegränsat skattskyldig i Sverige
  • vara minst 18 år
  • ha haft utgifter för HUS-tjänster (ROT och RUT kallas tillsammans för HUS-tjänster)
  • vara ägare till småhus
  • ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll
Rotavdraget är 30%

Rotavdraget motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Vid två i ett hushåll blir det således 100 000 kr. Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Det innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Du betalar 70% av arbetskostnaden till oss och vi begär resten från Skatteverket.

Arbetsgången

Du som kund:

  • får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan
  • får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare
  • ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration

För att kunna göra ett rot-avdrag på fakturan behöver vi följande information om dig:

  • namn och personnummer
  • fastighetsbeteckning

Vill du veta mer om ROT så hittar du utförligare information på www.skatteverket.se.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress